REGULAMIN KONKURSU

 
Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Magia Kuchni w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/magiakuchni.magiakuchni

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom
zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Organizatorem Konkursu jest firma "INVICTUS" Kwiatkowski Robert Marcin
ul. Kazimierza Dłuskiego 10/27
05-400 Otwock 
NIP 118 126 09 16
REGON 015107440

5. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Konkurs trwać będzie miesiąc od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu Magia Kuchni w serwisie Facebook (tj. od dnia 19.02.2021 r. do dnia 19.03.2021).

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, sponsorowany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

 Zasady ogólne1.
Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dokończenie zdania Z "Magią Kuchni" gotowanie ... w formie komentarza w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/magiakuchni.magiakuchni

2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym biorą udział w Konkursie.

3. W momencie opublikowania komentarza, uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest koszyk z tajskimi produktami. 

 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej  do końca dnia 23.03.2021 r. 
 Przetwarzanie danych osobowych 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.


 
Zapisz się do naszego Newslettera! Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie!
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie

Magia Kuchni -  Warszawa